Aktualności

Jak zdobywać rynki zagraniczne?

Eksport (a w obrębie Unii Europejskiej – wymiana wewnątrzwspólnotowa), jest jedną ze składowych siły napędowej polskiej gospodarki. Wiemy o tym nie od dziś. Od stycznia do listopada 2015 roku, w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2014, polski eksport zwiększył się o 7,3 procent a import wzrósł o 3,6 procent. Dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło ponad 14,6 mld zł. Komisja Europejska zwiększyła wydatki na działania promocyjno – informacyjne ze 111 do 200 mln euro dla całej Europy, stymulujące handel między państwami. Polska promuje między innymi „dwukolorowe jabłka" w Chinach, pomidory w Niemczech czy makarony na Ukrainie aby rozpocząć bądź zwiększyć ich eksport.

Co eksportuje Koszalin? Między innymi systemy wystawiennicze i flagi plażowe (Linea), ekskluzywną bieliznę (Livia Corsetti Fashion), podzespoły urządzeń z tworzyw sztucznych (Muller Technik) i inne towary. Na terenie miasta zlokalizowanych jest ponad 18.200 podmiotów gospodarczych, w tym firmy z udziałem kapitału zagranicznego m.in. Espersen Polska Sp. z o.o. (Dania), Royal Greenland Seafood Sp. z o.o. (Dania), Rotho Sp. z o.o. (Szwajcaria), Jeronimo Martins Polska S.A. (Portugalia), Schwarte-Milfor Sp. z o.o. (Niemcy) ale w bazie firm eksportowych polishexport widnieje niewiele ponad 100 podmiotów zajmujących się eksportem.

Czy w Koszalinie wiemy, jak zdobywać rynki zagraniczne? Większe firmy w swojej strukturze tworzą rozbudowane działy handlowe i dobrze sobie radzą, natomiast sektor MŚP a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa mają utrudnione zadanie. Jest jednak rozwiązanie, z którego warto skorzystać, a mianowicie program dotacyjny pod nazwą Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. 1.08.2016 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, skierowany do firm, które planują wyjść z ofertą na rynki zagraniczne. Jest to konkurs ciekawy, ponieważ dopuszcza finansowanie usług doradczych związanych z poszukiwaniem partnerów zagranicznych, budowaniem strategi marketingowej lub strategii wejścia na rynek nowego produktu czy tworzenie sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych. Finansowanie jest wysokie, bo do 85% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Aby otrzymać dotację przedsiębiorca musi mieć wstępnie opracowaną strategię ekspansji na rynki zagraniczne, którą dołączy do wniosku aplikacyjnego. Ma ona zawierać dane dotyczące pozycji konkurencyjnej firmy w kontekście rozszerzenia działalności poprzez eksport, dane dotyczące wybranych rynków docelowych, analizę SWOT, opis celów strategii, wstępny harmonogram działań i szacowaną wielkość kosztów.

Jednym z ciekawszych elementów strategii może być udział w międzynarodowych imprezach towarowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy. Wiele firm rezygnuje z takiej formy promocji za granicą, ze względu na wysoki koszt przedsięwzięcia. Dla przykładu udział w dwudniowych targach ISE w Amsterdamie (największe na swiecie targi dedykowne profesjonalnym systemom AV oraz integracji systemów elektronicznych) dla 2-3 osób wyniesie około 60 tys złotych. Kwota obejmuje dojazd, nocleg, budowę stanowiska do prezentacji oferty oraz drobne materiały promocyjne. Na pytanie skierowane do Pana Kornela Suszyńskiego, Właściciela firmy LedTechnology z Białogardu zajmującej się produkcją oświetleń ledowych – czy taki koszt opłaca się ponieść? odpowiedź brzmiała: zdecydowanie tak. Udział w międzynarodowych targach to wzrost rocznego przychodu, wzrost udziału firm zagranicznych w strukturze kontrahentów, to także nowa jakość firmy. Konkurs „Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw" pozwoli sfinansować przyszłoroczny wyjazd w dużej części, co znacznie odciąży budżet firmy. Jest jeden warunek przystąpienia do konkursu – działalność przedsiębiorstwa musi należeć do inteligentnych specjalizacji regionu (wykaz branż znajduje się w dokumentacji konkursowej).

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce konkursów województwa zachodniopomorskiego. Termin składania aplikacji upływa 30.09.2016r.

 

Niniejszy tekst został opublikowany w czasopiśmie Miasto Koszalin. Autorka - Anna Kalinowska, właściciel Quadrivium.

Goldenline
Facebook