Aktualności

Nowy harmonogram naborów w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego ogłosił harmonogram naborów na rok 2017. Co nowego pojawi się w kolejnym roku dystrybuowania środków UE?

 

Jednym z bardziej popularnych dotąd konkursów dla przedsiębiorców, był konkurs wspierający rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji (Działanie 1.5 RPOWZ).

Dotychczas wspieranymi inteligentnymi specjalizacjami w ramach powyższego konkursu były:

  • w pierwszym konkursie: przemysł chemiczny i metalowo – maszynowy,

  • w trwającym obecnie konkursie do 31.01.2017: wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe, produkty drzewno-meblarskie, opakowania przyjazne środowisku, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, multimodalny transport i logistyka, produkty oparte na technologiach informacyjnych,

  • w planowanym na marzec 2017 konkursie po raz pierwszy pojawi się oczekiwana branża turystyczna. Dotacje będą przeznaczone na wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi turystycznej.

Nabór projektów planowany jest między 31.03.2017 i 29.05.2017.

 

Po raz pierwszy pojawi się konkurs z działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R. Konkurs daje możliwość kontynuacji projektów beneficjentom działania 1.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, w ramach których powstawały prototypy produktów bądź usług, które teraz będzie można wdrożyć do działalności.

W ramach Gospodarki Niskoemisyjnej nadal będą wspierane projekty dotyczące modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, natomiast nie będzie w 2017 roku konkursów dotyczących modernizacji budynków użyteczności publicznej. Po raz pierwszy pojawi się konkurs w ramach działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych. Ruszy też ciekawe działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe a w ramach konkursu wspierane będą inwestycje konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych prowadzących do dostosowania je na cele użytkowe.

W I kwartale 2017 zostanie otwarty nabór na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez przekazanie przyszłym przedsiębiorcom środków finansowych i wsparcia szkoleniowego, natomiast kilka konkursów z 2016 roku w Osi Rynek pracy już się nie pojawi, jak konkurs związany z bonami szkoleniowymi dla MMŚP. Ponownie pojawią się konkursy w ramach upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do 3 lat, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.

Goldenline
Facebook