Aktualności

Fundusze na szkolenia dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy!

Od 1 lutego 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie będzie przyjmował wnioski na realizację kursów zawodowych, studiów podyplomowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje i innych podobnych działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Finansowane będzie 100% kosztów w przypadku mikro i 80% kosztów w przypadku pozostałych przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe na kształcenie ustawiczne (osób dorosłych) będzie dedykowane następującym branżom: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna, a także m.in.* następującym zawodom deficytowym: doradcy finansowi i inwestycyjni, specjaliści ds sprzedaży, przedstawiciele handlowi.

W związku z powyższym Quadrivium Firma Konsultingowa zaprasza pracodawców i ich pracowników z sektora MIKROPRZEDSIĘBIORSTW do udziału w szkoleniach o tematyce:
- aktywna sprzedaż,
- techniki sprzedaży,
- techniki obsługi klienta,
- optymalizacja finansów MSP,
- budżetowanie w MSP,
- planowanie strategiczne MSP,
- motywacja i style kierowania.

Warunkiem uzyskania pomocy na szkolenia jest złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Quadrivium przygotuje dla Państwa komplet dokumentów i dopełni wszelkich formalności. Jeśli nie ma na naszej liście szkolenia, które Państwa interesuje, pokierujemy Każdego Klienta do odpowiedniej instytucji szkoleniowej czy uczelni oraz pomożemy wypełnić wniosek.

Serdecznie zapraszamy!

* pełna lista zawodów deficytowych, w obszarze których można składać wnioski szkoleniowe:

- zawody deficytowe m. Koszalin: ładowacze nieczystości, kierownicy do spraw produkcji przemysłowej, lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia, mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym, pracownicy zakładów pogrzebowych, inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji, ratownicy medyczni, doradcy finansowi i inwestycyjni, pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem, rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby, asystenci nauczycieli, średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany, operatorzy maszyn do szycia, monterzy linii elektrycznych, monterzy izolacji, specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych).

- zawody deficytowe powiat koszaliński: ankieterzy, agenci ubezpieczeniowi, funkcjonariusze służby więziennej, ratownicy medyczni, kierownicy do spraw badań i rozwoju, urzędnicy do spraw świadczeń społecznych, operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok, lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia, operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni, lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty), doradcy finansowi i inwestycyjni, operatorzy maszyn do szycia, pracownicy przygotowujący posiłki typu fast ford, pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center), pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani, diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji, opiekunowie dziecięcy, asystenci dentystyczni, instruktorzy nauki jazdy, specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych), pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem, pracownicy ochrony osób i mienia, instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej, kasjerzy i sprzedawcy biletów, operatorzy aparatury medycznej, położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji, asystenci nauczycieli, ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna, kierownicy w gastronomii, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Goldenline
Facebook