Aktualności

Trwające konkursy w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego trwają następujące konkursy:

a) Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - do 05.06.2017r, max. dofinansowanie EFS 85% + budżet państwa 10%;

b) Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego - do 05.06.2017r, max. dofinansowanie 90%;

c) Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe mające na celu rozwój produktów turystycznych na bazie potencjałów endogenicznych gmin województwa zachodniopomorskiego - do 03.07.2017r, max. dofinansowanie 85%;

d) Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce - do 30.06.2017r, max. dofinansowanie 85%;

e) Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej - do 22.05.2017r, max. dof. 95% (85% EFS, 10% budżet państwa);

f) Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP - do 29.05.2017r, max. dofinansowanie 55%.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół Quadrivium.

Goldenline
Facebook