Aktualności

Działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dla przedsiębiorstw innowacyjnych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało nową ścieżkę konkursową w ramach Działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Teraz szansę mają przedsiębiorstwa o mniejszym potencjalne, planującym przedsięwzięcia na skalę regionalną, a nie - jak w poprzednich konkurach - wyłącznie  ogólnopolską.

Odpowiadając na oczekiwania sektora małych i średnich przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację prac B+R wprowadzając nowe, łatwiejsze zasady aplikowania.

Jeśli:
- jesteś mikro -, małym lub średnim przedsiębiorcą,
- realizujesz projekt poza województwem mazowieckim,
- dotychczas nie korzystałeś ze wsparcia w ramach I osi POIR ani z Projektu systemowego „BRIDGE Alfa" w ramach Działania 1.5 PO IG,
- potrzebujesz środków na realizację projektu, którego przedmiotem są prace badawczo - rozwojowe (dofinansowanie projektu o budżecie nieprzekraczającym 1,5 mln zł),
- jesteś w stanie zrealizować taki projekt do końca III kwartału 2018 r.,
- oczekujesz szybkiej decyzji, czy Twój projekt ma szansę na dofinansowanie, już od 1 czerwca do 31 sierpnia br. możesz aplikować w nowym konkursie NCBR w ramach „Szybkiej ścieżki".

Nowe zasady przeprowadzania tego konkursu oznaczają w szczególności całkiem nowy zestaw kryteriów oceny oraz uproszczoną ocenę merytoryczną. Konkurs będzie podzielony na miesięczne
etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru.

NCBR oczekuje, że z oferty skorzystają te małe i średnie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały z oferty wsparcia na realizację projektów B+R. Dobrą wiadomością dla MŚP, które chcą w
nim wystartować, jest niski próg minimalnych kosztów kwalifikowalnych wynoszący 300 tys. zł.
Umożliwi to realizację mniejszych projektów przez podmioty, które do tej pory miały ograniczone możliwości realizacji prac B+R, nie wpisując się w wymagania finansowe, jakie wiązały się z udziałem w konkursach NCBR.

Przewidywany budżet konkursu w bieżącym roku to 150 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych.

Goldenline
Facebook