Aktualności

85% dotacji na przedszkola w woj. Wielkopolskim

Jeśli chcesz otworzyć nowe przedszkole w swoim regionie lub zmodernizować i rozszerzyć aktualną ofertę oraz otrzymać środki na roczne utrzymanie placówki, to  właśnie pojawiła się taka możliwość. Do 21 sierpnia 2017 r. Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski o dofinansowanie Twojego pomysłu. Bardzo wysokie dofinansowanie - 85% oraz możliwość finansowania wynagrodzeń pracowników to atuty tego konkursu.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

W ramach konkursu można realizować projekty:

1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,

2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),

3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych,
podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 71 451 179,00 PLN. Minimalna wartość projektu – 50 000,00 zł.

Analiza potrzeb inwestycyjnych - ankieta w formacie doc

Goldenline
Facebook