Oferta

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- pozna strategie rozpoznawania konfliktów oraz ich rozwiazywania
- będzie znał proces poprowadzenia rozmowy w sytuacji trudnej/konfliktowe
- będzie bardziej panował nad procesem emocji w sytuacjach trudnych/konfliktowych
- nauczy się wykorzystywać sytuacje trudne do rozwoju zespołu oraz zapobiegać potencjalnym konfliktom

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Specyfika sytuacji konfliktowych - przyczyny konfliktów
- skutki negatywne i pozytywne konfliktów
- style reagowania na konflikt
- zarzadzanie konfliktami jako strategia rozwoju zespołu
Proces eskalacji konfliktu - pierwsze objawy, że „coś jest nie tak”
- konflikt a efektywność zawodowa zespołu
- nadinterpretacje sytuacyjne
- zaburzenie przepływu informacji
- urazy i uprzedzenia
- przeniesienie uwagi z oceny sytuacji na ocenę osoby
- urazy i uprzedzenia
- spadek zaufania
Techniki rozwiązywania konfliktów - przygotowanie gruntu do spotkań i rozmów
- ustalanie zasad
- komunikacja z perspektywy „dorosły – dorosły”
- postawa „Ja Ok – Ty Ok”
- „drugie dno” – czyli jak przejść od stanowiska do potrzeb i motywów
- technika „załóż czyjeś buty”
Negocjacje i mediacje - mediacje jako technika rozwiązywania konfliktów między stronami
- negocjacje problemowe – kiedy je stosować
- negocjacje pozycyjne – kiedy je stosować
- przygotowanie się do negocjacji
- strategie negocjacyjne
- gry międzyludzkie – jak przestać grać
Emocje w sytuacjach konfliktowych - dystans emocjonalny w sytuacjach trudnych
- panowanie nad emocjami własnymi
- wpływanie na emocje innych

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Korzyści wynikające ze szkolenia.
Zespół na szkoleniu:
- zwiększy poziom integracji między sobą
- wypracuje skuteczne, jednolite zasady zachowań i obsługi klienta trudnego
- podniesie jakość obsługi klienta, co zwiększy ogólną satysfakcję klientów

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- pozna standardy jakości w obsłudze klienta
- nabędzie umiejętności dystansu emocjonalnego w sytuacjach trudnych
- udoskonali proces komunikacji i budowania relacji z klientem
- nauczy się łagodzenia sytuacji konfliktowych

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Standardy obsługi klienta - reguła pierwszego wrażenia – dobry start w pierwszym kontakcie z klientem
- proces obsługi klienta – zasady i poszczególne kroki w obsłudze klienta
proces obsługi klienta – zasady i poszczególne kroki w obsłudze klienta
Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji - zasady budowania relacji – co budzi wiarygodność w relacji?
- aktywne słuchanie
- znaczenie komunikacji pozawerbalnej
- jak mówić, aby inni nas rozumieli?
Typologia klienta - potrzeby i motywy klientów
- badanie potrzeb klienta
- strategie radzenia sobie z trudnymi klientami
Sytuacje konfliktowe - przyczyny konfliktów i punkty „zapalne”
- komunikacja w sytuacji konfliktowej
- techniki asertywne
- techniki perswazji – argumentacja i przekonywanie
- elementy technik negocjacji problemowych jako sposobu rozwiazywania konfliktów
Radzenie sobie z emocjami - techniki wyciszania trudnych emocji u klienta
- umiejętność dystansu emocjonalnego
- wyciszanie własnych emocji

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Opis szkolenia
Zespół na szkoleniu: zwiększy poziom integracji między sobą, wypracuje skuteczne, wspólne zasady zarządzania zespołami pracowników. Każdy uczestnik po szkoleniu:
- nabędzie podstawowe umiejętności jak efektywnie zarządzać pracownikami
- podwyższy jakość komunikacji interpersonalnej w zespole oraz informacji zwrotnej
- pozna techniki perswazji, przekonywania pracowników do efektywnego wykonywania zadań
- pozna zasady rozwiązywania sytuacji trudnych z pracownikami
- rozwinie umiejętności z zakresu motywacji i automotywacji.

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie drukowanej.

 

Program szkolenia (dwa dni szkoleniowe po 6 h):

 

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Co nas łączy i dokąd zmierzamy - cele szkolenia, cele zawodowe, cele osobiste
- zasady budowania relacji w zespole
- zasady współpracy zespołowej
Efektywny zespół = „silne plemię" - „silne plemię" stanowią jego zintegrowane działy
- etapy rozwoju zespołu
- role zespołowe formalne i nieformalne
- współpraca zespołowa i efekt synergii
- wspólny „wróg"
- delegowanie i zlecanie zadań
- egzekwowanie zadań
Komunikacja w zespole - jak mówić, aby być zrozumianym
- jak pytać, aby otrzymywać odpowiedź
- jak rozmawiać, aby budować dialog i porozumienie
- sztuka perswazji i dar przekonywania
- komunikacja w sytuacjach trudnych i spornych
- udzielanie informacji zwrotnej
- konstruktywna krytyka
Kryzysy i konflikty – szansa czy zagrożenie - po co są nam kryzysy i czy można im zapobiec
- różnią nas różnice – różnice mogą też nas dopełniać
- emocje w sytuacjach konfliktowych – jak zyskać dystans emocjonalny
- jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe i budować porozumienie

 

Osoba prowadząca:
Beata Woźniak – trener umiejętności psychologicznych w biznesie, coach ICF.
Od 17 lat zajmuje się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuje się w budowaniu strategii rozwoju zasobów ludzkich, zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniem konfliktów i negocjacjami, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym.
Jestem praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału organizacyjnego.

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Opis szkolenia.

Mądre przysłowie mówi, że to, gdzie jesteś dziś, jest tylko sumą decyzji podjętych w przeszłości. Jeśli więc dziś masz kłopoty finansowe, nie martw się! Wkrótce może się to zmienić.
Wiem, że brak środków do życia, spłata kredytów, trudności w utrzymaniu rodziny bardzo przygnębiają. Dlatego chcę Ci zaproponować pomoc w zadbaniu o siebie i swoją przyszłość, abyś mógł odzyskać radość życia. Mówi się, że pieniądze nie dają szczęścia, jednak o ile łatwiej byłoby, gdybyś miał ich pod dostatkiem? Jeśli wydaje Ci się, że nie da się nic zrobić, jeśli czujesz się zmęczony walką z długami, jeśli czujesz się zmęczony strachem o swój byt, to szkolenie jest dla Ciebie.

Serdecznie zapraszam.
Anna Kalinowska

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:
Mają problem ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy.
Posiadają zobowiązania, z którymi nie mogą sobie poradzić.
Wpadli w pętlę kredytów.
Nie wystarcza im „od pierwszego do pierwszego".
Chcą polepszyć swoją sytuację bytową.

 

Podczas szkolenia:
Uczymy się zarządzać budżetem domowym.
Szukamy oszczędności i nowych źródeł dochodów.
Podejmujemy wyzwanie i stawiamy czoło długom.
Określamy swoje mocne strony przydatne w poszukiwaniu pracy.

 

Program.
Budżet domowy dla każdego – planowanie i wydatki.
Jak oszczędzać, nawet przy niskich dochodach?
Zaatakuj dług, czyli jak mądrze pozbyć się kredytów.
Moje mocne strony, budowanie pewności siebie na rynku pracy.
Jakie są moje pasje? Czyli zarabianie może być przyjemne.
Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów.
Nauka oszczędzania oraz bufor finasnowy.

 

Czas trwania.
6 godzin lekcyjnych plus przerwa na poczęstunek.

 

Prowadzący.
Anna Kalinowska - ekonomistka, ekspert – szkoleniowiec w zakresie środków UE oraz finansów osobistych, prowadzi własną firmę od 2009 roku. Prywatnie mama trzech chłopców w wieku szkolnym, z którymi wspólnie od najmłodszych lat przygotowuje budżet domowy oraz pomaga planować wydatki w ramach kieszonkowego. Od dwóch lat analizuje sytuację finansową kobiet i pomaga im optymalizować budżety domowe oraz poprawić osobistą kondycję i niezależność.
Posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą szeroko pojętych finansów oraz funduszy europejskich. Ukończyła studia wyższe: marketing, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe: rachunkowość, analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Metodyka.
Warsztaty z elementami wykładu, gry zespołowe, dyskusja.

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
350 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Opis szkolenia.

Drodzy rodzice, czy zastanawialiście się nad tym, jak w przyszłości będzie wyglądać życie Waszych pociech? Jestem pewna, że tak. Sama mam trzech synów i rozmyślam o tym, jak sobie kiedyś poradzą. Myślę, że ciężko pracujecie po to, aby zabezpieczyć dzieciom bezpieczny start w dorosłe życie. A dzieci chcą dziś coraz więcej i coraz trudniej sprostać tym oczekiwaniom.
Natrętna, sugestywna reklama w telewizji, internecie, w grach, telefonach kształtuje w dużej mierze ich potrzeby. Dzieci porównują się, rywalizują a także dyskryminują z powodu posiadania rzeczy. Kupowanie kolejnych zbytków wzmaga tylko apetyt dziecka i uszczupla nasz portfel.
A gdyby tak, zamiast majątku, dać im umiejętności zarządzania finansami, oszczędzania i inwestowania? Dać im wiedzę, dzięki której nie będą popełniać naszych błędów: zaciągać kredytów na całe życie, wydawać więcej, niż posiadają, impulsywnie kupować i gromadzić zbyteczne rzeczy.
To Ty Rodzicu kształtujesz umiejętności swojego dziecka w zakresie zarządzania finansami. Szkoła tego nie zrobi, nie ma żadnych programów edukacyjnych na poziomie edukacji podstawowej czy gimnazjalnej w tym zakresie. Dzieci naśladują nasze postawy, więc zacznijmy kształtować pozytywne nawyki w naszej rodzinie i edukujmy dzieci aby dobrze im się żyło.
Jeśli nie wiesz, jak zacząć pracę ze swoim dzieckiem, zapisz się do mnie na szkolenie.

Serdecznie zapraszam.
Anna Kalinowska

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców, którzy:
Chcą, aby ich dzieci żyły dostatnio teraz i w przyszłości.
Chcą rozmawiać z dziećmi o pieniądzach bez wstydu i ograniczeń.
Chcą nauczyć dzieci zarządzać swoimi finansami.
Chcą aby ich dzieci potrafiły oszczędzać.
Chcą, aby wartość ich dziecka nie zależała od posiadanych rzeczy.

Podczas szkolenia:
Uczymy się rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.
Omawiamy kwestię kieszonkowego oraz płacenia dzieciom za pracę.
Przygotujemy budżet domowy dla dzieci.
Rozmawiamy o odraczaniu nagrody w czasie oraz oszczędzaniu.
Poznajemy zabawy i gry dotyczące finansów dla dzieci.

Program.
Jakie są moje rodzinne przekonania na temat pieniędzy?
Jak świadomie kształtować nawyki finansowe u mojego dziecka?
Mamo, tato, kup mi! O odraczaniu nagrody w czasie zamiast impulsywnych zakupów.
Kieszonkowe – dawać, czy nie? A jeśli tak, to ile?
Wyrabianie nawyku oszczędzania.
Czy dziecko powinno pracować i otrzymywać wynagrodzenie?
Budżet domowy dla dziecka – planowanie, realizowanie, weryfikacja.
Budowanie poczucia wartości dziecka bez względu na zamożność.

Czas trwania.
6 godzin lekcyjnych plus przerwa na poczęstunek.


Prowadzący.
Anna Kalinowska - ekonomistka, ekspert – szkoleniowiec w zakresie środków UE oraz finansów osobistych, prowadzi własną firmę od 2009 roku. Prywatnie mama trzech chłopców w wieku szkolnym, z którymi wspólnie od najmłodszych lat przygotowuje budżet domowy oraz pomaga planować wydatki w ramach kieszonkowego. Od dwóch lat analizuje sytuację finansową kobiet i pomaga im optymalizować budżety domowe oraz poprawić osobistą kondycję i niezależność.
Posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą szeroko pojętych finansów oraz funduszy europejskich. Ukończyła studia wyższe: marketing, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe: rachunkowość, analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Metodyka.
Warsztaty z elementami wykładu, gry zespołowe, dyskusja.

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia za osobę.
350 zł

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (maksymalnie 15 osób).

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Goldenline
Facebook