Oferta

post1

Popatrz kreatywnie na markę swojej firmy! - zdobądź nowe umiejętności biznesowe, które pomogą Ci zwiększyć potencjał swojej marki już na najbliższym szkoleniu.

Celem szkolenia jest praktyczne pokazanie jak skutecznie i łatwo podejmować mądre decyzje biznesowe dotyczące zarówno marki Twojej firmy jak i marki własnej eksperta, jeśli chcesz taką budować. Podczas kursu będziesz brał czynny udział w kreowaniu swojej marki - a po szkoleniu umiejętności te zabierzesz do swojej firmy by móc pracować samodzielnie.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Okrzeja - praktyk, który od siedmiu lat pracuje z markami MMSP w oparciu o autorskie procesy kreatywne budowania marki i zarządzania komunikacją.

Termin: 17-18.12.2018

Miejsce: ul. Zwycięstwa 126, Koszalin

Cena: 1500 zł netto za dwudniowe szkolenie z lunchem i przerwami kawowymi.

Szkolenie jest dofinansowane od 50 do 80%. Organizatorem jest Agnieszka Okrzeja we współpracy z Quadrivium.

Do pobrania: karta usługi szkoleniowej

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

post1

Popatrz kreatywnie na markę swojej firmy! - zdobądź nowe umiejętności biznesowe, które pomogą Ci zwiększyć potencjał swojej marki już na najbliższym szkoleniu.

Celem szkolenia jest praktyczne pokazanie jak skutecznie i łatwo podejmować mądre decyzje biznesowe dotyczące zarówno marki Twojej firmy jak i marki własnej eksperta, jeśli chcesz taką budować. Podczas kursu będziesz brał czynny udział w kreowaniu swojej marki - a po szkoleniu umiejętności te zabierzesz do swojej firmy by móc pracować samodzielnie.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Okrzeja - praktyk, który od siedmiu lat pracuje z markami MMSP w oparciu o autorskie procesy kreatywne budowania marki i zarządzania komunikacją.

Termin: 11-12.10.2018

Miejsce: ul. Zwycięstwa 126, Koszalin

Cena: 1500 zł netto za dwudniowe szkolenie z lunchem i przerwami kawowymi.

Szkolenie jest dofinansowane od 50 do 80%. Organizatorem jest Agnieszka Okrzeja we współpracy z Quadrivium.

Do pobrania: karta usługi szkoleniowej

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- zwiększy świadomość i umiejętność efektywnego komunikowania się z innymi
- pozna sposoby budowania otwartości w rozmowie
- zacznie bardziej dbać o swoje potrzeby bez naruszania szacunku do innych

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Proces komunikacji - nadawca i odbiorca a pomiędzy nimi różne rodzaje mostów
- bariery i szumy komunikacyjne
- interpretacje i nadinterpretacje
- wartość rozmowy w relacjach
Aktywne słuchanie - jak słuchać, aby rozumieć o czym ktoś mówi
- pytania otwarte i zamknięte
- budowanie przestrzeni otwartości
- jak usłyszeć to co nie jest powiedziane
- parafraza
- odzwierciedlanie
Komunikacja pozawerbalna - mimika i mikromimika twarzy
- gesty rąk
- postawa ciała
- intonacja głosu
- budowanie przestrzeni wokół siebie
- wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy
Komunikacja werbalna - jak mówić, aby wiedzieli o co mi chodzi
- budowanie komunikatu od ogółu do szczegółu
- dopasowanie komunikacji do odbiorcy
- argumentacja
- techniki perswazji
- sztuka przekonywania
Asertywność - postawa wobec siebie i wobec innych
- sytuacje trudne w komunikacji
- wewnętrzne przekonania
- asertywne prawa
- komunikat „Ja”
- sztuka odmawiania
- przyjmowanie krytyki podstawnej i bezpodstawnej
- przyjmowanie komplementów
- dawanie informacji zwrotnej
- wyrażanie oczekiwań, próśb, potrzeb
- stawianie granic
- kiedy należy rezygnować z asertywności?

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- zwiększy świadomość własnych procesów emocjonalnych oraz zrozumie przebieg emocji u innych
- pozna techniki regulowania emocji własnych oraz wyciszania emocji u innych
- rozwinie poziom empatii i zauważania procesów emocjonalnych
- będzie miał większe poczucie wpływu na proces emocjonalny

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Inteligencja umysłowa a inteligencja emocjonalna - moda na bycie inteligentnym umysłowo
- cechy wrodzone i cechy nabyte osobowości – czyli co musimy zaakceptować, a co możemy zmienić
- emocje i zachowania automatyczne – niedoceniany obszar
Inteligencja emocjonalna i efektywność w biznesie - z czego wynika efektywność i skuteczność w biznesie
- kompetencje lidera
- skrypty i nieświadome scenariusze sytuacyjne
- co nas gubi w sytuacjach trudnych
Kompetencje i wskaźniki inteligencji emocjonalnej - dojrzałość emocjonalna
- komunikatywność
- motywacja
- odporność psychiczna
- empatia
- intuicja
Efektywność – jak rozwijać inteligencję emocjonalną - rozwój osobisty
- świadomość siebie i swoich motywów
- autonomia – wolność wewnętrzna
Zarządzanie emocjami - emocje „trudne” i przyjemne
- dlaczego tak się czuję? – każda emocja ma swoje przyczyny
- techniki odreagowywania emocji
- techniki transformacji emocji
- wpływanie na emocje innych
- zmiana perspektywy patrzenia na dana sytuację

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- pozna strategie rozpoznawania konfliktów oraz ich rozwiazywania
- będzie znał proces poprowadzenia rozmowy w sytuacji trudnej/konfliktowe
- będzie bardziej panował nad procesem emocji w sytuacjach trudnych/konfliktowych
- nauczy się wykorzystywać sytuacje trudne do rozwoju zespołu oraz zapobiegać potencjalnym konfliktom

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Specyfika sytuacji konfliktowych - przyczyny konfliktów
- skutki negatywne i pozytywne konfliktów
- style reagowania na konflikt
- zarzadzanie konfliktami jako strategia rozwoju zespołu
Proces eskalacji konfliktu - pierwsze objawy, że „coś jest nie tak”
- konflikt a efektywność zawodowa zespołu
- nadinterpretacje sytuacyjne
- zaburzenie przepływu informacji
- urazy i uprzedzenia
- przeniesienie uwagi z oceny sytuacji na ocenę osoby
- urazy i uprzedzenia
- spadek zaufania
Techniki rozwiązywania konfliktów - przygotowanie gruntu do spotkań i rozmów
- ustalanie zasad
- komunikacja z perspektywy „dorosły – dorosły”
- postawa „Ja Ok – Ty Ok”
- „drugie dno” – czyli jak przejść od stanowiska do potrzeb i motywów
- technika „załóż czyjeś buty”
Negocjacje i mediacje - mediacje jako technika rozwiązywania konfliktów między stronami
- negocjacje problemowe – kiedy je stosować
- negocjacje pozycyjne – kiedy je stosować
- przygotowanie się do negocjacji
- strategie negocjacyjne
- gry międzyludzkie – jak przestać grać
Emocje w sytuacjach konfliktowych - dystans emocjonalny w sytuacjach trudnych
- panowanie nad emocjami własnymi
- wpływanie na emocje innych

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Goldenline
Facebook