Oferta

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- zwiększy świadomość i umiejętność efektywnego komunikowania się z innymi
- pozna sposoby budowania otwartości w rozmowie
- zacznie bardziej dbać o swoje potrzeby bez naruszania szacunku do innych

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Proces komunikacji - nadawca i odbiorca a pomiędzy nimi różne rodzaje mostów
- bariery i szumy komunikacyjne
- interpretacje i nadinterpretacje
- wartość rozmowy w relacjach
Aktywne słuchanie - jak słuchać, aby rozumieć o czym ktoś mówi
- pytania otwarte i zamknięte
- budowanie przestrzeni otwartości
- jak usłyszeć to co nie jest powiedziane
- parafraza
- odzwierciedlanie
Komunikacja pozawerbalna - mimika i mikromimika twarzy
- gesty rąk
- postawa ciała
- intonacja głosu
- budowanie przestrzeni wokół siebie
- wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy
Komunikacja werbalna - jak mówić, aby wiedzieli o co mi chodzi
- budowanie komunikatu od ogółu do szczegółu
- dopasowanie komunikacji do odbiorcy
- argumentacja
- techniki perswazji
- sztuka przekonywania
Asertywność - postawa wobec siebie i wobec innych
- sytuacje trudne w komunikacji
- wewnętrzne przekonania
- asertywne prawa
- komunikat „Ja”
- sztuka odmawiania
- przyjmowanie krytyki podstawnej i bezpodstawnej
- przyjmowanie komplementów
- dawanie informacji zwrotnej
- wyrażanie oczekiwań, próśb, potrzeb
- stawianie granic
- kiedy należy rezygnować z asertywności?

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- zwiększy świadomość własnych procesów emocjonalnych oraz zrozumie przebieg emocji u innych
- pozna techniki regulowania emocji własnych oraz wyciszania emocji u innych
- rozwinie poziom empatii i zauważania procesów emocjonalnych
- będzie miał większe poczucie wpływu na proces emocjonalny

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Inteligencja umysłowa a inteligencja emocjonalna - moda na bycie inteligentnym umysłowo
- cechy wrodzone i cechy nabyte osobowości – czyli co musimy zaakceptować, a co możemy zmienić
- emocje i zachowania automatyczne – niedoceniany obszar
Inteligencja emocjonalna i efektywność w biznesie - z czego wynika efektywność i skuteczność w biznesie
- kompetencje lidera
- skrypty i nieświadome scenariusze sytuacyjne
- co nas gubi w sytuacjach trudnych
Kompetencje i wskaźniki inteligencji emocjonalnej - dojrzałość emocjonalna
- komunikatywność
- motywacja
- odporność psychiczna
- empatia
- intuicja
Efektywność – jak rozwijać inteligencję emocjonalną - rozwój osobisty
- świadomość siebie i swoich motywów
- autonomia – wolność wewnętrzna
Zarządzanie emocjami - emocje „trudne” i przyjemne
- dlaczego tak się czuję? – każda emocja ma swoje przyczyny
- techniki odreagowywania emocji
- techniki transformacji emocji
- wpływanie na emocje innych
- zmiana perspektywy patrzenia na dana sytuację

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- pozna strategie rozpoznawania konfliktów oraz ich rozwiazywania
- będzie znał proces poprowadzenia rozmowy w sytuacji trudnej/konfliktowe
- będzie bardziej panował nad procesem emocji w sytuacjach trudnych/konfliktowych
- nauczy się wykorzystywać sytuacje trudne do rozwoju zespołu oraz zapobiegać potencjalnym konfliktom

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Specyfika sytuacji konfliktowych - przyczyny konfliktów
- skutki negatywne i pozytywne konfliktów
- style reagowania na konflikt
- zarzadzanie konfliktami jako strategia rozwoju zespołu
Proces eskalacji konfliktu - pierwsze objawy, że „coś jest nie tak”
- konflikt a efektywność zawodowa zespołu
- nadinterpretacje sytuacyjne
- zaburzenie przepływu informacji
- urazy i uprzedzenia
- przeniesienie uwagi z oceny sytuacji na ocenę osoby
- urazy i uprzedzenia
- spadek zaufania
Techniki rozwiązywania konfliktów - przygotowanie gruntu do spotkań i rozmów
- ustalanie zasad
- komunikacja z perspektywy „dorosły – dorosły”
- postawa „Ja Ok – Ty Ok”
- „drugie dno” – czyli jak przejść od stanowiska do potrzeb i motywów
- technika „załóż czyjeś buty”
Negocjacje i mediacje - mediacje jako technika rozwiązywania konfliktów między stronami
- negocjacje problemowe – kiedy je stosować
- negocjacje pozycyjne – kiedy je stosować
- przygotowanie się do negocjacji
- strategie negocjacyjne
- gry międzyludzkie – jak przestać grać
Emocje w sytuacjach konfliktowych - dystans emocjonalny w sytuacjach trudnych
- panowanie nad emocjami własnymi
- wpływanie na emocje innych

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Korzyści wynikające ze szkolenia.
Zespół na szkoleniu:
- zwiększy poziom integracji między sobą
- wypracuje skuteczne, jednolite zasady zachowań i obsługi klienta trudnego
- podniesie jakość obsługi klienta, co zwiększy ogólną satysfakcję klientów

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- pozna standardy jakości w obsłudze klienta
- nabędzie umiejętności dystansu emocjonalnego w sytuacjach trudnych
- udoskonali proces komunikacji i budowania relacji z klientem
- nauczy się łagodzenia sytuacji konfliktowych

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Standardy obsługi klienta - reguła pierwszego wrażenia – dobry start w pierwszym kontakcie z klientem
- proces obsługi klienta – zasady i poszczególne kroki w obsłudze klienta
proces obsługi klienta – zasady i poszczególne kroki w obsłudze klienta
Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji - zasady budowania relacji – co budzi wiarygodność w relacji?
- aktywne słuchanie
- znaczenie komunikacji pozawerbalnej
- jak mówić, aby inni nas rozumieli?
Typologia klienta - potrzeby i motywy klientów
- badanie potrzeb klienta
- strategie radzenia sobie z trudnymi klientami
Sytuacje konfliktowe - przyczyny konfliktów i punkty „zapalne”
- komunikacja w sytuacji konfliktowej
- techniki asertywne
- techniki perswazji – argumentacja i przekonywanie
- elementy technik negocjacji problemowych jako sposobu rozwiazywania konfliktów
Radzenie sobie z emocjami - techniki wyciszania trudnych emocji u klienta
- umiejętność dystansu emocjonalnego
- wyciszanie własnych emocji

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Opis szkolenia
Zespół na szkoleniu: zwiększy poziom integracji między sobą, wypracuje skuteczne, wspólne zasady zarządzania zespołami pracowników. Każdy uczestnik po szkoleniu:
- nabędzie podstawowe umiejętności jak efektywnie zarządzać pracownikami
- podwyższy jakość komunikacji interpersonalnej w zespole oraz informacji zwrotnej
- pozna techniki perswazji, przekonywania pracowników do efektywnego wykonywania zadań
- pozna zasady rozwiązywania sytuacji trudnych z pracownikami
- rozwinie umiejętności z zakresu motywacji i automotywacji.

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie drukowanej.

 

Program szkolenia (dwa dni szkoleniowe po 6 h):

 

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Co nas łączy i dokąd zmierzamy - cele szkolenia, cele zawodowe, cele osobiste
- zasady budowania relacji w zespole
- zasady współpracy zespołowej
Efektywny zespół = „silne plemię" - „silne plemię" stanowią jego zintegrowane działy
- etapy rozwoju zespołu
- role zespołowe formalne i nieformalne
- współpraca zespołowa i efekt synergii
- wspólny „wróg"
- delegowanie i zlecanie zadań
- egzekwowanie zadań
Komunikacja w zespole - jak mówić, aby być zrozumianym
- jak pytać, aby otrzymywać odpowiedź
- jak rozmawiać, aby budować dialog i porozumienie
- sztuka perswazji i dar przekonywania
- komunikacja w sytuacjach trudnych i spornych
- udzielanie informacji zwrotnej
- konstruktywna krytyka
Kryzysy i konflikty – szansa czy zagrożenie - po co są nam kryzysy i czy można im zapobiec
- różnią nas różnice – różnice mogą też nas dopełniać
- emocje w sytuacjach konfliktowych – jak zyskać dystans emocjonalny
- jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe i budować porozumienie

 

Osoba prowadząca:
Beata Woźniak – trener umiejętności psychologicznych w biznesie, coach ICF.
Od 17 lat zajmuje się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuje się w budowaniu strategii rozwoju zasobów ludzkich, zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniem konfliktów i negocjacjami, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym.
Jestem praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału organizacyjnego.

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, bezrobotna, zlecenie itp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Goldenline
Facebook