Dotacje, projekty unijne, dofinansowania, Koszalin, Kołobrzeg. - Szkolenia

Oferta

szkolenia koszalinKoncepcja Life Long Learning (uczenie się przez całe życie), jest wiodącym elementem strategii lizbońskiej, ogłoszonej przez Unię Europejską. Zgodnie z jej treścią edukacja jest jedną z najważniejszych składowych prowadzących do tego, aby gospodarka UE stała się konkurencyjna i dynamiczna. Ludność natomiast ma się stać społeczeństwem wiedzy.
Dlatego Quadrivium, wpisana do Rejestru Firm Szkoleniowych WUP pod nr 2.32/0007/2017, wspiera pracowników przedsiębiorstw na ścieżce rozwoju zawodowego, proponując szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje zawodowe oraz osobiste.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216).

Goldenline
Facebook