NewsletterEfektywne zarządzanie zespołem – rozwijanie kompetencji managerskich.

Opis szkolenia
Zespół na szkoleniu: zwiększy poziom integracji między sobą, wypracuje skuteczne, wspólne zasady zarządzania zespołami pracowników. Każdy uczestnik po szkoleniu:
- nabędzie podstawowe umiejętności jak efektywnie zarządzać pracownikami
- podwyższy jakość komunikacji interpersonalnej w zespole oraz informacji zwrotnej
- pozna techniki perswazji, przekonywania pracowników do efektywnego wykonywania zadań
- pozna zasady rozwiązywania sytuacji trudnych z pracownikami
- rozwinie umiejętności z zakresu motywacji i automotywacji.

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie drukowanej.

 

Program szkolenia (dwa dni szkoleniowe po 6 h):

 

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Co nas łączy i dokąd zmierzamy - cele szkolenia, cele zawodowe, cele osobiste
- zasady budowania relacji w zespole
- zasady współpracy zespołowej
Efektywny zespół = „silne plemię" - „silne plemię" stanowią jego zintegrowane działy
- etapy rozwoju zespołu
- role zespołowe formalne i nieformalne
- współpraca zespołowa i efekt synergii
- wspólny „wróg"
- delegowanie i zlecanie zadań
- egzekwowanie zadań
Komunikacja w zespole - jak mówić, aby być zrozumianym
- jak pytać, aby otrzymywać odpowiedź
- jak rozmawiać, aby budować dialog i porozumienie
- sztuka perswazji i dar przekonywania
- komunikacja w sytuacjach trudnych i spornych
- udzielanie informacji zwrotnej
- konstruktywna krytyka
Kryzysy i konflikty – szansa czy zagrożenie - po co są nam kryzysy i czy można im zapobiec
- różnią nas różnice – różnice mogą też nas dopełniać
- emocje w sytuacjach konfliktowych – jak zyskać dystans emocjonalny
- jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe i budować porozumienie

 

Osoba prowadząca:
Beata Woźniak – trener umiejętności psychologicznych w biznesie, coach ICF.
Od 17 lat zajmuje się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuje się w budowaniu strategii rozwoju zasobów ludzkich, zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniem konfliktów i negocjacjami, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym.
Jestem praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału organizacyjnego.

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

  

Goldenline
Facebook