NewsletterInteligencja emocjonalna w biznesie

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- zwiększy świadomość własnych procesów emocjonalnych oraz zrozumie przebieg emocji u innych
- pozna techniki regulowania emocji własnych oraz wyciszania emocji u innych
- rozwinie poziom empatii i zauważania procesów emocjonalnych
- będzie miał większe poczucie wpływu na proces emocjonalny

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Inteligencja umysłowa a inteligencja emocjonalna - moda na bycie inteligentnym umysłowo
- cechy wrodzone i cechy nabyte osobowości – czyli co musimy zaakceptować, a co możemy zmienić
- emocje i zachowania automatyczne – niedoceniany obszar
Inteligencja emocjonalna i efektywność w biznesie - z czego wynika efektywność i skuteczność w biznesie
- kompetencje lidera
- skrypty i nieświadome scenariusze sytuacyjne
- co nas gubi w sytuacjach trudnych
Kompetencje i wskaźniki inteligencji emocjonalnej - dojrzałość emocjonalna
- komunikatywność
- motywacja
- odporność psychiczna
- empatia
- intuicja
Efektywność – jak rozwijać inteligencję emocjonalną - rozwój osobisty
- świadomość siebie i swoich motywów
- autonomia – wolność wewnętrzna
Zarządzanie emocjami - emocje „trudne” i przyjemne
- dlaczego tak się czuję? – każda emocja ma swoje przyczyny
- techniki odreagowywania emocji
- techniki transformacji emocji
- wpływanie na emocje innych
- zmiana perspektywy patrzenia na dana sytuację

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

  

Goldenline
Facebook