NewsletterKomunikacja interpersonalna z elementami asertywności.

Korzyści wynikające ze szkolenia.

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- zwiększy świadomość i umiejętność efektywnego komunikowania się z innymi
- pozna sposoby budowania otwartości w rozmowie
- zacznie bardziej dbać o swoje potrzeby bez naruszania szacunku do innych

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Proces komunikacji - nadawca i odbiorca a pomiędzy nimi różne rodzaje mostów
- bariery i szumy komunikacyjne
- interpretacje i nadinterpretacje
- wartość rozmowy w relacjach
Aktywne słuchanie - jak słuchać, aby rozumieć o czym ktoś mówi
- pytania otwarte i zamknięte
- budowanie przestrzeni otwartości
- jak usłyszeć to co nie jest powiedziane
- parafraza
- odzwierciedlanie
Komunikacja pozawerbalna - mimika i mikromimika twarzy
- gesty rąk
- postawa ciała
- intonacja głosu
- budowanie przestrzeni wokół siebie
- wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy
Komunikacja werbalna - jak mówić, aby wiedzieli o co mi chodzi
- budowanie komunikatu od ogółu do szczegółu
- dopasowanie komunikacji do odbiorcy
- argumentacja
- techniki perswazji
- sztuka przekonywania
Asertywność - postawa wobec siebie i wobec innych
- sytuacje trudne w komunikacji
- wewnętrzne przekonania
- asertywne prawa
- komunikat „Ja”
- sztuka odmawiania
- przyjmowanie krytyki podstawnej i bezpodstawnej
- przyjmowanie komplementów
- dawanie informacji zwrotnej
- wyrażanie oczekiwań, próśb, potrzeb
- stawianie granic
- kiedy należy rezygnować z asertywności?

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

  

Goldenline
Facebook