NewsletterObsługa i budowanie relacji z klientem

Korzyści wynikające ze szkolenia.
Zespół na szkoleniu:
- zwiększy poziom integracji między sobą
- wypracuje skuteczne, jednolite zasady zachowań i obsługi klienta trudnego
- podniesie jakość obsługi klienta, co zwiększy ogólną satysfakcję klientów

Każdy uczestnik po szkoleniu:
- pozna standardy jakości w obsłudze klienta
- nabędzie umiejętności dystansu emocjonalnego w sytuacjach trudnych
- udoskonali proces komunikacji i budowania relacji z klientem
- nauczy się łagodzenia sytuacji konfliktowych

Metodyka prowadzenia szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, co oznacza, ze 70 % zajęć będzie miało formę aktywną: ćwiczenia, gry symulacyjne, praca w grupach, dyskusje, wypracowanie wzorców. Natomiast 30 % szkolenia będzie poświęcone przedstawieniu i omówieniu wiedzy.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

Blok tematycznyTreści szczegółowe
Standardy obsługi klienta - reguła pierwszego wrażenia – dobry start w pierwszym kontakcie z klientem
- proces obsługi klienta – zasady i poszczególne kroki w obsłudze klienta
proces obsługi klienta – zasady i poszczególne kroki w obsłudze klienta
Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji - zasady budowania relacji – co budzi wiarygodność w relacji?
- aktywne słuchanie
- znaczenie komunikacji pozawerbalnej
- jak mówić, aby inni nas rozumieli?
Typologia klienta - potrzeby i motywy klientów
- badanie potrzeb klienta
- strategie radzenia sobie z trudnymi klientami
Sytuacje konfliktowe - przyczyny konfliktów i punkty „zapalne”
- komunikacja w sytuacji konfliktowej
- techniki asertywne
- techniki perswazji – argumentacja i przekonywanie
- elementy technik negocjacji problemowych jako sposobu rozwiazywania konfliktów
Radzenie sobie z emocjami - techniki wyciszania trudnych emocji u klienta
- umiejętność dystansu emocjonalnego
- wyciszanie własnych emocji

 

Uzyskane kwalifikacje.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Cena szkolenia za osobę.
500 zł

 

Termin szkolenia.
Ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej (minimalnie 7 osób, maksymalnie 15 osób).

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś się na szkolenie. Informujemy, iż zebrane dane podlegają ochronie danych osobowych i są zbieranie w celu dopasowania programu szkoleniowego do oczekiwań uczestników.

  

Goldenline
Facebook